lelkiség

Aki igazán keresztény, az nem a fellegekben jár, hanem a földet nézi, és a hit világosságánál szemléli emberi útját.

Michel Quoist

2024. április 8.

 • lelkiség

  Április hónapban az apostolokhoz hasonlatosan a Feltámadás öröme és kegyelme legyen velünk, és hagyjuk, hogy ez a kegyelem belépjen az életünkbe!

  Patrizia Mazzola

  2024. április 1.

 • lelkiség

  Az utóbbi évek történései, a jelenlegi háborús és társadalmi konfliktusok a jövő bizonytalanságát és kiszámíthatatlanságát hordozzák. De a húsvét „Jézus végleges győzelme a gonosz, a bűn és a halál ellen”.

  Tanino Minuta

  2024. március 31.

Könyveink:

 • lelkiség

  Az ember Istenben megrendült bizalmát Jézus saját életének odaadásával akarja helyreállítani. Ez a nagypéntek titka. Az Ő feltétlen szeretetéből részesülhetünk mi is, ha leülünk Őmellé.

  Fogarasiné Pusztai Virág

  2024. március 29.

 • lelkiség

  A vietnámi Van Thuân bíboros Saigon érsekeként tizenhárom évet töltött börtönben, ahol átélte a magányt és elkeseredettséget, de magtapasztalta Isten jelenlétét és szeretetét is. Néhány, a megszenvedett élettapasztalat ...

  François-Xavier Nguyên Van Thuân

  2024. március 25.

 • lelkiség

  Nagyböjt során felkészülünk Jézus kereszthalálának és feltámadásának misztériumára. A mostani böjti idő akár Isten ...

  Csáki Tibor

  2024. március 18.

 • lelkiség

  Arra kaptunk meghívást, hogy átformáljuk az emberségünket, nem pedig arra, hogy elmeneküljünk előle, vagy a ...

  Joseph Vukov

  2024. március 4.

 • lelkiség

  „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, s az erős lelket újítsd meg bensőmben!” Mit jelent tiszta szívűnek, erős ...

  Augusto Parody Reyes

  2024. február 28.

 • lelkiség

  A püspöki szinódus három éves folyamatot lezáró, 2023. októberi első ülésszakának záródokumentumában kiemelt ...

  Finta Zsolt

  2024. február 19.

 • lelkiség

  A ma kezdődő nagyböjt a termékeny üresség ideje lehet, amit azután maga Jézus tölt be, aki a kiüresedés legmagasabb ...

  Jálics Ferenc SJ

  2024. február 14.

 • lelkiség

  Vajon szembeszállhatunk-e és hogyan a terjedő rosszal? Baál Sém Tov zsidó misztikus szerint le lehet győzni: azzal, ...

  Michele Genisio

  2024. február 5.

 • lelkiség

  „Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” Olyasfajta meghívás ez, amelyet bármelyik felebarátunkkal ...

  Letizia Magri

  2024. január 29.

 • lelkiség

  Chiara Lubich ma 104 éve született Észak-Olaszországban. Hétköznapi, kicsit talán mégis különleges kislány volt. ...

  Oreste Paliotti

  2024. január 22.

 • lelkiség

  Január 21-28-ig tartjuk idén az imahetet a keresztények egységéért, melynek témája: „Szeresd Uradat, Istenedet… ...

  Chiara Lubich

  2024. január 15.

 • lelkiség

  50 éve hunyt el a Szociális Testvérek Társaságának alapítója, aki a társadalmi szerepvállalástól sem riadt vissza, ...

  Slachta Margit

  2024. január 6.

 • lelkiség

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” – szól a januári életige Lukács evangéliumából. ...

  Patrizia Mazzola

  2024. január 2.

 • lelkiség

  Az esztendő első napján – a béke világnapján – összeszorult szívvel gondolunk makro és mikro háborúinkra. Idén ...

  Roger testvér

  2024. január 1.

 • lelkiség

  Ha béke lenne, az élet minden napja karácsonnyá válna. Ez Krisztus forradalma: folyton új életre támaszt bennünket ...

  Igino Giordani

  2023. december 25.

Legújabb könyveink: